ปฏิทินกิจกรรม HDO Thailand

พ.ศ.2559
 • 20 มิ.ย.-8 ก.ค.2559 การฝึกการใช้เครื่องตรวจค้น (MDT) ครั้งที่ 3 โดยครูฝึกจาก USPACOM  สถานที่ยังไม่กำหนด
 • 4 พ.ค.-28 มิ.ย.2559 เปิดหลักสูตรตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 18 เม.ย.-6 พ.ค.2559 : การฝึกการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดระดับ 1 (EOD Level 1) ผู้รับการฝึก สปป.ลาว 21 คนและเจ้าหน้าที่ไทย 6 คน รวม 27 คน โดยครูฝึกจาก USPACOM และครูผู้ช่วยฝึกไทย  8 คน ณ ค่ายมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • 7-8 เม.ย.2559 การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิธีสารฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข) เกี่ยวกับการห้ามหรือจำกัดการใช้ทุ่นระเบิด กับระเบิด และอุปกรณ์อื่นๆ ในกรอบอนุสัญญาห้ามการใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (CCW Amended Protocol II Group of Experts) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 • 6-7 เม.ย.2559 การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิธีสารฉบับที่ 5 (ฉบับแก้ไข) เกี่ยวกับวัตถุระเบิดตกค้างจากสงครามในกรอบอนุสัญญาห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิด (CCW Protocol V on Explosive Remnants of War Group of Experts Meeting) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์
 • 31 มี.ค.2559 : พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนนโยบายและแผน โดยไม่ทราบสาเหตุ (ดูรายละเอียด)
 • 24-25 มี.ค.2559: องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) ติดตามการปฏิบัติงานและจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสำรวจขั้นพื้นฐานพื้นที่อันตรายที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด ครั้งที่ 2 ณ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมี พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และผู้แทน นปท.3 เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริหารของ NPA ประกอบด้วย
  • Mr.Hilde Jorgensen,Desk Officer, NPA Head Ofiice, Oslo
  • Mr.Aksel Steen-Nilsen, Country Director, NPA Thailand
  • Mr.Sangha Srey, Survey Manager, NPA Myanmar
  • Ms.Mi Pan Ei Phyu, NPA Myanmar (เยี่ยมชม)
  • Mr.Phyo Wai Kyaw, NPA Myanmar (เยี่ยมชม)
 • 22 มี.ค.-9 เม.ย.2558 : การฝึกการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดระดับ 2 (EOD Level 2) ให้แก่ กำลังพลจาก TMAC 5 คน จาก นปท.ๆ ละ 4 คน รวม 21 คน โดยครูฝึกจาก USPACOM ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 21 มี.ค.2559: ประชุมสรุปผลการนำเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิด Medium Mine Wolf เตรียมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ทุ่นระเบิด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระหว่าง เจ้าหน้าที่จาก U.S.DoD Humanitarian Demining Research and Development (HD R&D) Program สหรัฐอเมริกา , JUSMAGTHAI กับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และผู้แทนหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1
 • 14 มี.ค.2559: ฯพณฯ เฮง รัตนา ผู้แทนรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชา (CMAC) และคณะ ร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับ พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติไทย (TMAC) และคณะ เตรียมวางแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเน้นพื้นทีเขตเศรษฐกิจพิเศษ บ.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (ตามนโยบายรัฐบาลทั้งสองประเทศ)
 • 14 มี.ค.2559 :เจ้าหน้าที่จาก U.S.DoD Humanitarian Demining Research and Development (HD R&D) Program สหรัฐอเมริกา ร่วมตรวจพื้นที่กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เตรียมวางแผนการนำเครื่องจักรกวาดล้างทุ่นระเบิด ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ บ.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อตัดถนนเชื่อมต่อระหว่างไทย-กัมพูชา
 • 4 มี.ค.2559 : ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับกองทัพภาคที่ 4 โดย กอ.รมน.ภาค 4 (ส่วนหน้า) เรื่องแนวทางการปรับลดพื้นที่อันตรายที่ต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด ในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ชุมพร ณ ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี
 • 24-26 ก.พ.2559 : ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Nation Mine Action Center : VNMAC) นำโดย Senior Colonel Do Van Nhan, VBMAC Deputy Director General และคณะ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย (TMAC) และในโอกาสนี้ ได้พาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ของศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย
 • 24 ก.พ.2559 : Mr.W.Patrick Murphy อัครราชฑูตที่ปรึกษาสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย หารือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ณ ห้องรับรองของ TMAC และได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการว่า สหรัฐฯ จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมแก่ทั้ง 2 ประเทศอย่างเต็มที่
 • 23 ก.พ.-8 มี.ค.2559 การฝึกร่วมภาคสนามด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA Ex) และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKO) ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี่ยนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus)  เมืองพูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย 
 • 16-19 ก.พ.2559 การประชุมผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการทุ่นระเบิดระดับชาติและที่ปรึกษาสหประชาชาติ ครั้งที่ 19 (Nineteenth International Meeting of National Mine Action Programe Directors and United Nations Advising) ณ อาคารสำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
 • 28 ม.ค.-2 ก.พ.2559  NPA โครงการประเทศไทย จัดการอบรมการสำรวจที่ไม่เป็นเชิงเทคนิคสำหรับการสำรวจขั้นพื้นฐาน ณ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรที่สำคัญ ดังนี้ 
  • Ms.Asa Gilbert ผู้จัดการฝ่ายปฏฺบัติการ NPA โครงการ สปป.ลาว
  • Ms.Helen Gray, Advisor, Land Release Operation Efficiency GICHD
  • Mr.Sery Sanha, NPA โครงการประเทศเมียนมา
  • Mr.Folke Wallberg อาสาสมัครด้านการบริหารจัดการข้อมูล
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในพื้นที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" ให้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด อปท. คนพิการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รุ่น ดังนี้
  • 29-30 ม.ค.2559 ประชุม ณ โรงแรมดิ อิมเพลส จ.น่าน
  • 5-6 ก.พ.2559 ประชุม ณ โรงแรมอินโดจีน จ.สระแก้ว
  • 11-12 ก.พ.2559 ประชุม ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
  • 29 ก.พ.-1 มี.ค.2559 ประชุม ณ โรงแรมเบส เวสเทิร์น รอยัล จ.บุรีรัมย์ 
 • 28 ม.ค.2559 : ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและคณะ พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 และเจ้าหน้าที่ EOD จาก USPACOM พ.ท.James Shelstad และ จ.ส.อ.David Moran เข้าตรวจสอบสรรพาวุธระเบิดที่ถูุกละทิ้ง (Abandoned explosive ordnance : AXO) จากการสู้รบในอดีตกว่า 5,000 รายการ บริเวณบ้านหนองรี ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด เพื่อเตรียมวางแผนการทำลายต่อไป (ดูภาพ)
 • 27 ม.ค.2559 : กระทรวงต่างประเทศ โดย ท่านฑูตวีรชัย พลาศรัย ได้นำเอกอัครราชฑูตผู้แทนถาวรประเทศต่างๆ ประจำองค์การสหประชาชาติ(UN) จำนวน 24 ประเทศ เข้าฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย (HDO in Thailand) จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) พร้อมทั้งดูการสาธิตการขุดเจาะน้ำบาดาล เครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ครัวสนาม พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับทุ่นระเบิด การแสดงการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การส่งกลับสายแพทย์ และพบปะผู้แทน NGO ในประเทศไทย (NPA, PRO, TDA) ที่ทำงานร่วมกับ TMAC (ดูภาพ)
 • 27 ม.ค.2559 : พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ(QA/QC) ให้กับกำลังพล นปท.1 อส.ทพ. จนท.ป่าไม้ จนท.เทศบาลตำบลคลองหาด ณ ห้องประชุมเทศบาล ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โอกาสเดียวกันนี้ ได้ถือโอกาสเข้าเยี่ยม ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาดอีกด้วย (ดูภาพ)
 • 25-29 ม.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว (นปท.1)
 • 12-14 ม.ค.2559 การประชุมการวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) เตรียมการฝึกร่วมการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมมนุษยธรรม (HMA) และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (PKO) ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซี่ยนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM-Plus) ณ เมืองพูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย (ดูภาพ)
 • 6 ม.ค.2559 : Anne-Li Naucler ที่ปรึกษาด้านการบริหารข้อมูลและสารสนเทศของ GICHD ได้เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย (Information Management for Humanitarian Mine Action in Thailand) ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบดังกล่าว
  พ.ศ.2558  
 • 29 ธ.ค.2558 Mr.Phil Straw เจ้าหน้าที่จาก U.S.DoD Humanitarian Demining Research and Development (HD R&D) Program มอบโมเดลทุ่นระเบิดจำลอง (Mine Board) ประเภทต่างๆ ให้กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จำนวน 5 รูปแบบ รวม 37 ชิ้น เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การสอนในการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดกับประชาชนในประเทศไทย 
 • 28 ธ.ค.2558 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (โดย พลโทวิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ) และองค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (โดย Mr.Aksel Steen-Nilsen, Country Director NPA) ในการเข้าสำรวจขั้นพื้นฐาน (Baseline Surveys) พื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะเริ่มต้นปฏิบัติงานในเดือน ม.ค.2559 เป็นต้นไป ณ ห้องรับรอง ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
 • 23-25 ธ.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี (PRO) และ จ.สุรินทร์ (นปท.3)
 • 22 ธ.ค.2558 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ส่ง QC Mobile Training Team ถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด (QC) ให้แก่ นายกและรองนายก อบต.โดมประดิษฐ์, เจ้าหน้าที่จากด่านตรวจสัตว์ป่าช่องจอม จ.สุรินทร์ และกำลังพลจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ที่จะทำหน้าที่ QC รวมจำนวน 12 คนอบรมความรู้พื้นฐานกรควบคุมคุณภาพ ณ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 • 21 ธ.ค.2558 นาย Lee Moroney, Program Manager of Golden West Humanitarian Foundation พร้อมด้วย พ.ต.Chris, Deputy Director of Plans and Policy, JUSMAGTHAI เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อหารือการนำศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเวียดนาม (VNMAC) เข้าพบและเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติของไทย
 • 15-17 ธ.ค.2558 เปิดอบรมหลักสูตรการแจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากทุ่นระเบิดแก่ประชาชน ณ อบต.โดมประเดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี    
 • 13-15 ธ.ค.2558 นาย Stefano Toscano  เอกอัครราชฑูตและผู้อำนวยการศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมแห่งนครเจนีวา (Geneva International Centre for Humanitarian Deming-GICHD) นาย Guy Rhodes ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ GIHD และ ผู้แทน สปป.ลาว นาย Phoukhieo Chanthasomboune ผู้อำนวยการ UXO-NRA นาย Bounpheng Sisawath รองผู้อำนวยการ UXO-NRA เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศไทย ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี
 • 30 พ.ย.-4 ธ.ค.2558 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่ 14 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • 23-27 พ.ย.2558 Geneva International Centre for Humanitarian Deming (GICHD) ร่วมกับ Swiss Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "Application of International Mine Action Standards" ณ เมือง Spiez สมาพันธรัฐสวิส โดยเชิญ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าร่วมการฝึกอบรม
 • 17 พ.ย.2558 พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และคณะ พร้อมด้วยผู้แทน JUSMAGTHAI,U.S.DoD Humanitarian Demining Research and Development (HD R&D) Program ,S-3 Services,TDA,PRO และ นปท.1 ร่วมตรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อเตรียมวางแผนนำเครื่องจักรกลเข้ากวาดล้างทุ่นระเบิดได้ทันที (เมื่อได้รับคำสั่งจากรัฐบาล) โดยจะกวาดล้างทุ่นระเบิดเบื้องต้นบริเวณแนวพื้นที่ที่จะสร้างถนนเชื่อมต่อไทย-กัมพูชา บริเวณ บ.ป่าไร่ใหม่-บ.โอเนียง 
 • 12 พ.ย.-16 ธ.ค.2558 เปิดอบรมหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ณ ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด (ภายในศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • 9-13 พ.ย.2558 ระเทศไทยจัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบบางชนิด (Convention on Certain Conventional Weapons-CCW) ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีกำหนดการย่อย ดังนี้
  • 9-10 พ.ย.2558 การประชุมรัฐภาคีสำหรับพิธีสารที่ 5 เกี่ยวกับวัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม (Explosive Remnant of War-ERW) ครั้งที่ 9
  • 11 พ.ย.2558 การประชุมรัฐภาคีประจำปีสำหรับพิธีสารที่ 2 (ฉบับแก้ไข) เกี่ยวกับการห้ามและจำกัดการใช้ทุ่นระเบิด กับระเบิด และอุปกรณ์อื่นๆ ครั้งที่ 17 
  • 12-13 พ.ย.2558 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบบางชนิด 
 • 5 พ.ย.2558 Mr.Matthew Hovell, Regional Director of The HALO Trust ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Mr.Simon Conway, HALO's Director Strategy เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสานความร่วมมือต่อการดำเนินงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทย ณ ห้องรับรอง TMAC
 • 4 พ.ย.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดระดับ 2 (EOD Level1) ให้แก่ เจ้าหน้าที่จาก สปป.ลาว จำนวน 15 คน และกำลังพลจาก TMAC  6 คน ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 2-20 พ.ย.2558 การฝึกการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดระดับ 2 (EOD Level1) ให้แก่ เจ้าหน้าที่จาก สปป.ลาว จำนวน 15 คน และกำลังพลจาก TMAC  6 คน โดยครูฝึกจาก USPACOM ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 28-31 ต.ค.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Asean Defence Ministers' Meeting-Plus Experts' Working Group on Humamitarian Mine Action - ADMM-Plus EWG on HMA) ครั้งที่ 3 เพื่อประชุมวางแผนการฝึกร่วมของคณะทำงาน ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม
 • 26-27 ต.ค.2558 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จัดปฐมนิเทศระดับผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 22 ต.ค.2558 พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ นำคณะเข้าหารือ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี เรื่องโครงการนำร่องปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ให้ปลอดจากทุ่นระเบิด ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.อุบลราชธานี 
 • 21 ต.ค.2558 พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกการใช้เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด (Mine Detector Training) โดยมีครูฝึกจาก กกล.นย.สหรัฐ ภาคพื้นแปซิฟิค (USPACOM) นำชมการฝึก และมีกำลังพลจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุยธรรมที่ 3 ให้การต้อนรับ  ณ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 • 20 ต.ค.2558 สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) จัดพิธีส่งมอบและประกาศรับรองเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด (Safe Land Certificate MRCT Project Supported by JAPAN) คืนให้แก่ จ.สุรินทร์ ณ อบต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ขนาดพื้นที่ปลอดภัยที่ส่งมอบคืน จำนวน 2,106,213 ตร.ม.(1,316 ไร่เศษ)
 • 14 ต.ค.2558 สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 "บทเรียนจากการปฏิบัติงานโครงการ MRCT Project โอกาสและความท้าทาย" ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ โดยมี พลเอก ธำรงศักดิ์ ดีมงคล พลโท โสมนัส ณ เชียงใหม่ จาก TDA และพลโท วิทยา วชิรกุล ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทน TMAC ผู้แทน NPA ผู้แทน PRO และพนักงานภาคสนาม TDA ในช่วงท้ายได้จัดให้มีการบรรยายการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information Management : GIS) โดย ผู้เชี่ยวชาญ บจก.ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในอนาคตอีกด้วย
 • 12-30 ต.ค.2558 การฝึกการใช้เครื่องตรวจค้น (MDT) ครั้งที่ 2 ณ สวัสดีรีสอร์ท อ.ขุขันธ์ และ พื้นที่บริเวณ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 • 12-30 ต.ค.2558 การฝึกการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดระดับ 2 (EOD Level2) โดยครูฝึกจาก USPACOM ณ ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด (ภายในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง) ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี 
 • 15-19 ก.ย.2558 การอบรมการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับบุคลากรผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด ณ ห้องประชุมบอลรูม C โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี จัดโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 • 14-16 ก.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 12-18 ก.ย.2558 ศทช.และ นปท.จัดส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ณ พื้นที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคิรีขันธ์ จัดการฝึกโดย กฝ.ตรส.58
 • 7-11 ก.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.เชียงใหม่-พะเยา
 • 31 ส.ค.-4 ก.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์
 • 24-28 ส.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตราด
 • 21 ส.ค.2558 พิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลทุ่นระเบิดเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในพื้นที่ SHA 481-01 ณ โรงเรียนบ้านโนนสูง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี จัดโดย มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (PRO)
 • 18-20 ส.ค.2558 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบูรณาการด้านการปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ณ โรงแรมเมาเทนบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และพาผู้เข้าร่วมประชุมไปดูงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิดใน จ.ตราด
 • 14-15 ส.ค.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา Second Regional Seminar on the Establishment of an ASEAN Regional Mine Action Centre (ARMAC) : Collaboration toward Ope-rationalization ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา
 • 20-24 ก.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.สุรินทร์
 • 6-10 ก.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 29 มิ.ย.-3 ก.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.แม่ฮ่องสอน
 • 21-28 มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมระหว่างวาระของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Intersessional Meetings) และเข้าหารือกับคณะผู้แทนถาววรไทย (คผถ.) ประจำสหประชาชาติ และ Anti-Personal Mine Ban Convention Implementation Support Unit (ISU) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
 • 16-19 มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ นำผู้แทน นปท.1,2,4, ศจร.,ศตท.,ศสท., ฝยก.ทบ และ ฝยก.ทร.เยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของ นปท.3,TDA และ PRO ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.อุบลราชธานี และเยี่ยมชมโรงงานขาเทียมของ อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 • 14-17 มิ.ย.2558  กระทรวงต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงาน "The Bangkok Symposium on Landmine Victim Assistance : Enhancing a Comprehensive and Sustainable Mine Action"  ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ และ จ.สุรินทร์  
 • 31 พ.ค.2558-3 มิ.ย.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม Long-Term ERW management in Southeast Asia Lesson from Europe ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 18-22 พ.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.จันทบุรี และ จ.ตราด
 • 14-16 พ.ค.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และคณะเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อเสนอกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาทุ่นระเบิดคล้ายกัน" ณ โรงแรมมาติน่า อ.เมือง จ.สุรินทร์ จัดโดยสมาคมเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย
 • 11 พ.ค.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (PRO) ร่วมกับ สอท.ญี่ปุ่น ณ บ.โนนสูง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 • 28 เม.ย.-1 พ.ค.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติ ADMM-Plus EWG on HMA : Demining Operation Workshop ณ เมืองนานกิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 22 เม.ย.2558 คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายหม่อแง ชาวกะเหรี่ยง บุคคลซึ่งไม่สัญชาติไทย ชุมชนบนพื้นที่สูง (ชาวเขา 9 เผ่า) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก (รายละเอียด
 • 22 เม.ย.-16 มิ.ย.2558 เปิดอบรมหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศตท.ศทช.อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • 21 เม.ย.2558 : เครือข่าย HDO THAILAND มอบสิ่งของบริจาคแก่เด็กๆ ชาวกะเหรี่ยง ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"  บ.นุกะโถวา ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก (รายละเอียด)
 • 20-24 เม.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตาก
 • 9 เม.ย.2558  คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายทองสุข หมื่นราม เลขที่ 316/2 ม.9 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (รายละเอียด
 • 9 เม.ย.2558 คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายปี บัวคำ เลขที่ 150 ม.5 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (รายละเอียด)  
 • 7-10 เม.ย.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.สระแก้ว
 • 6-9 เม.ย.2558 คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรม 
 • 5-18 เม.ย.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม Meeting of Expert on Protocol V, Amended Protocol II, and Lethal Autonomous Weapons Systems ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
 • 1 เม.ย.2558 แต่งตั้ง พลโท วิทยา วชิรกุล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ แทน พลโท กฤษดา นรภูมิพิภัชน์
 • 30 มี.ค.-10 เม.ย.2558 เปิดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด ณ ศตท.ศทช.อ.เมือง จ.ราชบุรี (USPACOM)
 • 25 มี.ค.2558 คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายสุรินทร์ ตั้งมั่นบ.ภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ (รายละเอียด
 • 23 มี.ค.-10 เม.ย.2558 เปิดอบรมหลักสูตรการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด ระดับ 2 (EOD) ณ ศตท.ศทช.อ.เมือง จ.ราชบุรี (USPACOM)
 • 23-27 มี.ค.2558 ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี
 • 9 มี.ค.2558 พิธีการมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการปฏิบัติการทุ่นระเบิด ให้กับ นปท.1-4 และ องค์การความช่วยเหลือประชาชนชาวนอร์เวย์ (NPA) สมาคมเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (PRO) เมื่อวันที่ 9 มี.ค.58 ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย (ดูภาพ)
 • 2 มี.ค.2558 สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (2nd Steering Committee) ของโครงการ MRCT Project ที่ห้องประชุมเทศบาล ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
 • 25 ก.พ.-31 มี.ค.2558 เปิดอบรมหลักสูตรแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศจร.ศทช.อ.เมือง จ.ลพบุรี
 • 14-21 ก.พ.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและที่ปรึกษาสหประชาชาติครั้งที่ 18 (The 18th Annual Meeting of Mine Action National Directors and UN Advisors) ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส
 • 11-13 ก.พ.2558 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง การยกเลิกพื้นที่อันตรายต้องสงสัย (SHA) ด้วยวิธีสำรวจตามหลักฐาน (BLS) ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 5 ก.พ.2558 สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) มอบเงินจำนวน 4,400 บาท ให้ "กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" (HDOF for VA) (ดูรายละเอียด)
 • 29 ม.ค.2558 ร้อยโททรงยศ เมืองกระจ่าง จาก NPA บรรยายความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานทุ่นระเบิด  ให้แก่กำลังพล นปท.4 และ NPA  
 • 26-30 ม.ค.2558  คณะกรรมการ QC ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตาก
 • 21-23 ม.ค.2558 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามผลการประชุม กชท.ไทย-กพช.ครั้งที่ 10 ระหว่าง จก.ชด.ทหารไทย กับ รมช.กห.กพช. ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีวาระการประชุมหารือเกี่ยวกับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วม เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
 • 22 ม.ค.2558 คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายสนอง โสโรส อยู่บ้านเลขที่ 84/4 ม.6 บ.มะรุม ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี (รายละเอียด)
 • 21 ม.ค.2558 คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายครรชิต หอยสังข์ บ้านเลขที่ 165 ม.8 บ.ท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด (รายละเอียด)
 • 19-23 ม.ค.2558 คณะกรรมการ QC ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.ตราด
พ.ศ.2557
 • 24 ธ.ค.57  คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตฯ เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด  นายวัฒนา ติจะนา อยู่บ้านเลขที่ 9 ม.20 บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (รายละเอียด)
 • 22-26 ธ.ค.2557 คณะกรรมการ QC ตรวจสอบและประเมินผลพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ
 • 17-19 ธ.ค.2557 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปรับลดพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดด้วยวิธีการ Land Release รูปแบบใหม่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • 3-5 ธ.ค.2557 การประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของอาเซียน ครั้งที่ 2 (2st ADMM-Plus on HMA) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย (รายละเอียด)
 • 12 ธ.ค.2557 พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยม นปท.1ณ บก.นปท.1 อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
 • 11 ธ.ค.2557 พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ และคณะ ตรวจเยี่ยม นปท.2/นปท.ทร.ณ บก.นปท.2 อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 • 2-4 ธ.ค.2557 สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการปฏฺิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อเสนอกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาทุ่นระเบิดคล้ายกัน" ณ รีสอร์ท นงลักษณ์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • 28 พ.ย.2557 พล.ร.อ.ณรงค์พล ณ บางช้าง ร.น.รอง เสธ.ทหาร(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตเก็บกู้ทุ่นระเบิด นปท.2/นปท.ทร. ณ บก.นปท.2 อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
 • 25-28 พ.ย.2557 พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เดินทางไปร่วมประชุม Regional Seminar on South-South Cooperation Exchange Program in Mine Action Cambodia,Laos,Myanmar,Thailand and Vietnam ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ผู้จัดประชุมคือ CMAC,JICA และ UXO Laos
 • 20 พ.ย.2557 โครงการวิจัยและพัฒนาการทำลายทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบเครื่องจักรกลช่วยในการกวาดล้างทุ่นระเบิด BEAVER ให้กับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อสำหรับจัดแสดงอยู่กับที่ (อ่านรายละเอียด)
 • 12 พ.ย.2557 ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล จัดอบรมความรู้พื้นฐานใก้แก่กำลังพลของ TMAC ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ บก.TMAC
 • 10-14 พ.ย.2557 พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เดินทางร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชุมในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจำเป็นหรือก่อให้เกิดผลโดยไม่จำกัดเป้าหมาย (Convention on Prohibition or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscrimnate Effect - CCW) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
 • 7 พ.ย.2557 สมาคมเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ MRCT Project 
 • 6 พ.ย.-10 ธ.ค.2557 จัดอบรมหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัข ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ศสท.ศทช.อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • 6 พ.ย.2557 เรือเอกกวี จินตนา บรรยายความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานทุ่นระเบิด  ให้แก่กำลังพล นปท.2/นปท.ทร.
 • 3-7 พ.ย.2557 ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล TMAC จัดอบรม Mobile Training ให้แก่ นปท.2/นปท.ทร. จ.จันทบุรี
 • 1-4 พ.ย.2557 พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย (Moderator) ในการประชุม ASEAN Region Mine Action Center  (ARMAC) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 30-31 ต.ค.2557  TMAC ปฐมนิเทศให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศทช.ศบท.ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • 30 ต.ค.2557 พ.ต.พรรษา หงษ์กราย และ ร.อ.สุขเกษม ตันเจริญ บรรยายความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานทุ่นระเบิด  ให้แก่กำลังพล นปท.4 
 • 28 ต.ค.2557 พล.อ.วุฒินันท์  ลีลายุทธ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (1) เข้าเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 
 • 27-31 ต.ค.2557 ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล TMAC จัดอบรม  Mobile Training ให้แก่ นปท.4 จ.เพชรบูรณ์
 • 23 ต.ค.2557 พ.ต.ไพโรจน์ เริ่มภักตร์ บรรยายความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานทุ่นระเบิด  ให้แก่กำลังพล นปท.1 
 • 20-24 ต.ค.2557 ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล TMAC จัดอบรม Mobile Training  ให้แก่ นปท.1 จ.สระแก้ว
 • 16 ต.ค.2557 ร.อ.สมศักดิ์ อนันตก้านตง บรรยายความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานทุ่นระเบิด  ให้แก่กำลังพล นปท.3 
 • 13-17 ต.ค.2557 ส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล TMAC จัดอบรม Mobile Training  ให้แก่ นปท.3 จ.ศรีสะเกษ
 • 5-15 ต.ค.2557 พล.ท.กฤษดา นรภูมิพิภัชน์ ผอ.ศทช.ศบท.และคณะ เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อหารือกับผู้แทน Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD), Norwegian People's Aid (NPA) และชมเทคโนโลยีการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี สมาพันธรัฐสวิส และราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
 • 17-20 มิ.ย.2557 พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏฺิบัติและประเมินผล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ครั้งที่ 1 (The First ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus Experts' Working Group on Humanitarian Mine Action Meeting : 1st ADMM-Plus on HMA) ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (ดูภาพ)
พ.ศ.2556

 • 7-11 พ.ค.2556 พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏฺิบัติและประเมินผล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม "Regional Mine Action Liability Workshop" จัดโดย GICHD-CMAC ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (ดูภาพ) (บทความ : มุมหนึงในพนมเปญ)
เรื่องราวในอดีต (ที่พอสืบค้นได้)

 • 1 ก.ย.2551-28 ก.พ.2552 การสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและการประเมินสถานการณ์ โดย องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (PRO) องค์การเยสุอิตสงเคราะผู้ลี้ภัย (JRS) และสำนักงานคาทอลิคสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (COERR) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ และคณะทำงานดำเนินงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อ่านรายละเอียด)
 • พ.ย.2550-ต.ค.2552 มูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน (MOM) ร่วมกับ ศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) ดำเนินการโครงการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดแบบบูรณาการ (IARS) ปรับลดพื้นที่ที่สงสัยว่ามีทุ่นระเบิด (SHA) จำนวน 2,132.43 ตร.กม. ปรับลดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ 1,626.52 ตร.กม.เหลือเป็นพื้นที่ทุ่นระเบิดจริง (MF) 505.91 ตร.กม. โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) จำนวน   US$ 1,282,070
 • 4 ต.ค.2547-15 มิ.ย.2548 โครงการกวาดล้างทุ่นระเบิดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวผามออีแดง โดย องค์กรพันธมิตรแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม(JAHDS) ร่วมกับศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC)  โดยหน่วยปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ได้พื้นที่ 318,202 ตร.ม.ตรวจพบทุ่นระเบิดจำนวน 23 ทุ่น UXO จำนวน 44 ลูก และเศษโลหะจำนวน 263,640 ชิ้น 
 • พ.ค.2547-เม.ย.2548 องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล-ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และเขต 4 และสำนักเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 และเขต 5 จัดทำโครงการ "การให้ความรู้เรื่องภัยทุ่นระเบิดใน จ.ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี" ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) (อ่านรายละเอียด)
 • ธ.ค.2545-26 ธ.ค.2546 องค์กรพันธมิตรแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนปฎิบัติการกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (Japan Alliance for Humanitarian Demining Support : JAHDs) ร่วมกับ มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ (General Chartchai Choonhavan Foundatiion : GCCF)  และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (Thailand Mine Action Center : TMAC) ดำเนินการเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่โดยรอบปราสาทสด๊ก ก๊อก ธม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ 410,000 ตร.ม. ค้นหาและทำลายทุ่นระเบิดได้ 48 ทุ่น UXO 30 ลูก และเศษโลหะ 220,156 ชิ้น รวมทั้งกระสุนปืนเล็ก ทำการส่งมอบพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน วันที่ 23 ม.ค.2547


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น