วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กองทุน HDO ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.57  พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมด้วยร้อยเอกสมศักดิ์ อนันต์ก้านตง ผู้บังคับหน่วยตรวจค้นทุ่นระเบิด นปท.3 เข้าเยี่ยม นายวัฒนา  ติจะนา อยู่บ้านเลขที่ 9 ม.20 บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งประสบภัยจากทุ่นระเบิดเป็นผู้พิการตาข้างซ้ายบอด สะเก็ดระเบิดตัดเส้นเอ็นแขนซ้าย เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ตามโครงการติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ พร้อมกับได้มอบเงินและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยใช้เงินจาก "กองทุน HDO IN THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" (Humanitarian Demining Operations Fund for Victim : HDOFVAไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น