ผลิตภัณฑ์กองทุน HDOหนังสือบันทึกความทรงจำกับงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย
เขียนโดย พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์
ราคาเล่มละ 250 บาท
หุ่นเหล็ก Demining Man 
ของที่ระลึกทรงค่า  ทำด้วยมือทุกตัว
ราคาแล้วแต่ขนาด


เสื้อยืด HDO THAILAND รุ่นแรก รุ่นใส่แล้วได้บุญ


เข็มกลัด Lend Your Leg
ใช้ติดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย ผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นการแสดงสัญลักษณ์การร่วมรณรงค์  ในวันที่ 4 เมษายน ซึ่งถือวันสากล “การรณรงค์ให้ตระหนักภัยของทุ่นระเบิดและการให้ความช่วยเหลือ” (มักเรียกวันนี้สั้นๆ กันว่า "วันทุ่นระเบิดสากล") (International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Actionl)
ราคาอันละ 20 บาทอาร์ม HDO THAILAND
ใช้ติดประดับบนชุดปฏิบัติงานขององค์กร หรือติดตามเสื้อผ้าต่างๆ ตามตำแหน่งที่เหมาะสมของแต่ละองค์กร  เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่า "เป็นการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย"  (Humanitarian Demining Operations : HDO) หากชุดปฏิบัติงานมีธงชาติไทยให้ติดใต้ธงชาติ หรือคนละข้างกับธงชาติไทย 
ราคาอันละ 120 บาท


สติ๊กเกอร์ HDO THAILAND
ใช้ติดยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แทปเลต ฯลฯ เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า "เป็นผู้ให้การสนับสนุน หรือผู้ปฏิบัติงาน ด้านการค้นหาและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย"  (Humanitarian Demining Operations : HDO)  
ราคาแผ่นละ 20 บาทสั่งซื้อได้ที่
  • พันจ่าอากาศ (หญิง) อัครารักษ์ ธรานิศร   โทร.091-874-6188
  • เรือโท กิตติศักดิ์ จั่นเพิ้ง โทร.086-292-4275

2 ความคิดเห็น: