ทำเนียบหน่วย (EOD) ในประเทศไทย

(อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)
ทำเนียบหน่วยงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) ในประเทศไทย
 1. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารบก  (ทลร.สพ.ทบ.) ที่ตั้ง  สะพานแดง กทม. โทร. 02-2431061-8 ต่อ 94794 - 5 
 2. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทลร.สพ.ทอ.) ที่ตั้ง ดอนเมือง กทม. โทร. 02-5343527,02-5343535
 3. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกรมสรรพาวุธทหารเรือ (ทลร.สพ.ทร.) ที่ตั้ง บางนา กทม. โทร. 02-3935635 
 4. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดสรรพาวุธตำรวจ (ทลร.สพ.ตร.) ที่ตั้ง เศรษฐศิริ กทม. โทร.02-2431256 
 5. แผนกตรวจซ่อมและทำลายกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (แผนก ตท.กค ส.สพ.ทบ.) ที่ตั้ง จ.สระบุรี โทร. 02-5833763 
 6. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ที่ 1 (ทลร.1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่ตั้ง จ.ชลบุรี  โทร.038-209306 ต่อ 69394,69452 
 7. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ที่ 2 (ทลร.2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้ง จ.นครราชสีมา โทร.044-357525 ต่อ717ต่อ 95584
 8. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ที่ 3 (ทลร.3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้ง จ.พิษณุโลก โทร.055-244283,243050 ต่อ 3687 
 9. หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ที่ 4 (ทลร.4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้ง จ.นครศรีธรรมราช โทร.075-495026 
 10. ตำรวจตระเวนชายแดน แผนก 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้ง อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โทร.032-508028 ต่อ 235 
 11. ตำรวจตระเวนชายแดน แผนก 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้ง อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี โทร.032-503041 
 12. กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  ที่ตั้ง อ.เมือง จว.สุโขทัย โทร.055-612485 
 13. ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล  (ศตก.ศอร.บก.ทหารสูงสุด) ที่ตั้ง ทุ่งสีกัน กทม.โทร.02-9293331 
 14. ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.ศบท.บก.ทท.) ที่ตั้ง ทุ่งสีกัน กทม. โทร.02-9292112 
 15. ศูนย์ตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศตท.ศทช.บก.ทท.) ที่ตั้ง แผนกสงครามทุ่นระเบิด โรงเรียนทหารช่าง จ.ราชบุรี โทร.032-337863 
 16. ศูนย์แจ้งเตือนให้ความรู้ฯ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศจร.ศทช.บก.ทท.) ที่ตั้ง พัน.ปจว. จว.ลพบุรี โทร.036-413380 
 17. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1)  ที่ตั้ง กองกำลังบูรพา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.037-261511 
 18. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 2 กองทัพเรือ (นปท.2) ที่ตั้ง กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.039-387304
 19. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3) ที่ตั้ง กองกำลังสุรนารี อ.เมือง จว.สุรินทร์ โทร. 044-513639 ,044-513490
 20. หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 (นปท.4) ที่ตั้ง กองกำลังผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ โทร.056-719488 
*****************************************

1 ความคิดเห็น:

 1. ผม จ.ส.อ.ธเนตร ธินะ สังกัด ร้อย.ฝรพ.3 หลักสูตรจบ จู่โจม ร่ม สงครามทุ่นฯ รบป่าภูเขา อบรม 3 จชต ที่ศูนย์ราบ 4 ครั้ง ฝึกร่วมมิตรประเทศ 2 ครั้ง lantern torch 10-1 and balance torch 10 -1 มีความประสงค์ อยากเรียน และหาประสบการณ์เพิ่มเติมในการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
  หลักสูตรที่อยากเพิ่มเติม
  1.หลักสูตร เก็บกู้ทุ่นระเบิดสหประชาชาติ(t - mac)
  2.หลักสูตร ทำลายวัตถุระเบิด(E.O.D)
  อยากทำงานร่วม ฉก.อโณทัย และนปท.4
  ประสบการณ์ที่ได้ผมจะนำไปขยายผลที่หน่วยตนเองต่อไปครับ
  093-1319665

  ตอบลบ