บันทึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
โดยใช้เงินจาก "กองทุน HDO THAILAND" เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

วันที่ 6 มิ.ย.2559
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบเงินช่วยเหลือ นางหลา โกสา ผู้ประสบภัยจากการเหยียบทุ่นระเบิด จำนวน 2,000 บาท ณ โรงพยาบาสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานีวันที่ 5 มิ.ย.2559
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท ให้กับ จ.ส.อ.วีระยุทธ วีระสายันห์ เจ้าหน้าที่ของ นปท.1 ที่ประสบเหตุจากทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
วันที่ 28 ม.ค.2559
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด  ได้เข้าติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายสมคิด เขียวอ่อน อายุ 48 ปี ที่อยู่ 54 ม.8 บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งประสบเหตุขณะไปทำงานสวนป่า โดยเหยียบทุ่นระเบิด TYPE72 ทำให้ขาซ้ายขาดใต้หัวเข่า เมื่อปี 2530 ประกอบกับถูกผ่าตัดขาโดนเส้นประสาททำให้มีอาการผิดปกติทางสมอง ทำให้มีความลำบากมาก ปัจจุบันไม่มีอาชีพ ได้รับเบี้ยยังชีพพิการเดือนละ 800 บาท มีพี่สาวคอยดูแล ครั้งนี้ กองทุน HDO THAILAND ได้มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท


วันที่ 28 ม.ค.2559
กองทุน HDO THAILAND  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ได้เข้าติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายวัลลภ แดงสี อายุ 63 ปี ที่อยู่ 198 ม.8 บ้านเขาดิน ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งประสบเหตุขณะทำไร่ โดยเหยียบทุ่นระเบิด TYPE72 ทำให้ขาซ้ายขาดใต้หัวเข่า เมื่อปี 2519 ปัจจุบันไม่มีอาชีพ ได้รับเบี้ยยังชีพพิการเดือนละ 800 บาท มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงคอยดูแล ครั้งนี้ กองทุน HDO THAILAND ได้มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท

วันที่ 28 ม.ค.2559
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ได้เข้าติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายยุทธ อยู่รอด อายุ 66 ปี ที่อยู่ 161 ม. 9 บ้านคลองใหญ่พัฒนา ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ซึ่งประสบเหตุขณะทำไร่ โดยเหยียบทุ่นระเบิด TYPE72 ทำให้ขาซ้ายขาดเหนือหัวเข่า เมื่อปี 2529 ปัจจุบันทำอาชีพปะ/เปลี่ยนยางรถจักรยาน มอเตอร์ไซดฯ อีกทั้งต้องดูแลหลานสาวออทิสติก ได้รับเบี้ยยังชีพพิการจากทางราชการเดือนละ 800 บาท  กองทุน HDO THAILAND ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนอาชีพและเงินรวมจำนวน 2,000 บาท

วันที่ 12 ม.ค.2559
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จัดซื้อเก้าอี้นั่งถ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด บ.โนนสูง ต.โดมประดิษฐ์  อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รวมมูลค่า 3,500 บาท

ลุงจัน นันทะนา
นายวัสนา นันทะนา
ยายผา  บุรา
ยายแขม  ชัยหาวงษ์


นายคำตัน  ทะลันวันที่ 15 ธ.ค.2558
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบเงินดำรงชีวิตยามจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายเฮ้อ  แซ่ว่าง อายุ  64 ปี บ้านเลขที่ 79 ม.9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน และ นายหมาย แซ่โซ้ง อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 171 ม.9 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน คนละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาทวันที่ 8 ก.ย.2558 

กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบเงินดำรงชีวิตยามจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายจะจ่า อาจา อายุ 42 ปี บ้านปายสองแง่ อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 1 ก.ย.2558 
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบเงินดำรงชีวิตยามจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด นายหา สีสัน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 65 ม.15 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จำนวน 2,000 บาท

วันที่ 30 มิ.ย.2558 
กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบเงินดำรงชีวิตยามจำเป็นให้แก่ นายทอง เตปิน อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 5 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 2,000 บาท


วันที่ 22 เม.ย.2558
เยี่ยมผู้ประสบภัย นายหม่อแง ชาวกะเหรี่ยง อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ชุมชนบนพื้นที่สูง (ชาวเขา 9 เผ่า) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก บุคคลซึ่งไม่สัญชาติไทย กองทุน “HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด” มอบข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ไข่ น้ำมันพืช ฯลฯ และสิ่งของจำเป็นให้มูลค่า 2,000 บาท และเงินสำหรับดำรงชีพยามจำเป็นอีก 500 บาท หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 4 สมทบเงินให้อีก 1,000 บาท (ดูรายละเอียด)วันที่ 21 เม.ย.2558
กองทุน “HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด” มอบเงินดำรงชีพให้ครอบครัว นายสำเริง พวงแสง  อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79 ม.7 ต.บึงละมู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 2,000 บาท ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สาเหตุเนื่องจากนายสำเริงฯ หัวหน้าครอบครัว ได้เหยียบทุ่นระเบิด PMN  บริเวณพื้นที่อันตรายต้องสงสัย (SHA 481-01) บ.โนนสูง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2558  วันที่ 9 เม.ย.2558
เยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด พี่ทองสุข หมื่นราม อายุ 53 ปี เลขที่ 316/2 ม.9 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อาชีพขายของโชว์ห่วยขนาดเล็กๆ ในหมู่บ้าน เหยียบทุ่นระเบิดพิการตั้งแต่ ปี 2533 ตั้งแต่ยังโสด หลังพิการขาขาด ตาบอดข้างขวาแล้ว วันนี้ก็ยังโสดอย่ อารมณ์ดีมาก พี่แกบอกว่า "พิการอย่างนี้ผู้หญิงที่ไหนจะมาเอาแก" แกไม่รู้สึกท้อแท้กับชีวิต แกยังสู้ชีวิตอยู่ ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านน้องๆ "กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" มอบเงินสำหรับดำรงชีวิตในยามจำเป็นให้พี่ทองสุขฯ จำนวน 1,000 บาท พี่แกดีใจมาก "บอกว่าตั้งแต่พิการมาไม่เคยมีใครมาเยี่ยมแกเลย"
 (ดูรายละเอียด)
วันที่ 9 เม.ย.2558
เยี่ยมผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ลุงปี บัวคำ อายุ 63 ปี เลขที่ 150 ม.5 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว อาชีพทำนา เหยียบทุ่นระเบิดพิการตั้งแต่ ปี 2533 ภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้ว ปัจจุบันอยู่กับลูกๆ หลานๆ ครอบครัวใหญ่ คอยดูแลเลี้ยงดู ท่านดีใจที่พวกเราไปเยี่ยมและให้กำลังใจท่าน "กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" มอบเงินสำหรับดำรงชีวิตในยามจำเป็นให้คุณลุงปี จำนวน 1,000 บาท ท่านขอบอกขอบใจ และรู้สึกดีใจว่า "ยังไม่มีใครลืมแก" (ดูรายละเอียด)วันที่ 25 มี.ค.2558
มอบพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว มูลค่า 1,600 บาท ให้ "ศูนย์บริการขาเทียม" อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นอกจากนั้นยังได้มอบเงินสดไว้ให้ นายใส ละเม็ก อายุ 42 ปี และ นายรัส สุทะนัง อายุ 45 ปี ผู้พิการจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่เป็นจิตอาสา 2 คนสำหรับใช้จ่ายยามจำเป็นในครอบครัวให้อีกคนละ 500 บาท รวม 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป (ดูรายละเอียด)วันที่ 25 มี.ค.2558 
ได้มอบเงินดำรงชีวิตให้กับครอบครัวคุณตาสุรินทร์ ตั้งมั่น อายุ 76 ปี บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พิการขาขาดข้างขวา เพราะเหยียบทุ่นระเบิดมา 30 ปี จำนวน 3,000 บาท (ดูรายละเอียด)
วันที่ 5 ก.พ.2558
มอบเสาปูน 6 ต้นใช้สร้างเสาขนำ (บ้านสำหรับเฝ้าสวน) มูลค่ารวม 2,880 บาท ให้นายสนอง โสโรส บ้านเลขที่  84/4 ม.6 บ.มะรุม ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี อายุ 59 ปี ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดขาซ้ายขาด (ดูรายละเอียด)วันที่ 21 ม.ค.2558 
มอบเงินจำนวน 1,000 บาท ให้ นายครรชิต  หอยสังข์ บ้านเลขที่ 165 ม.8 บ.ท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ขาขวาขาด (ดูรายละเอียด)
วันที่ 24 ธ.ค.2557
อบเงินและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต มูลค่า 1,000 บาท ให้ นายวัฒนา ติจะนา บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีเกษ พิการตาข้างซ้ายบอด สะเก็ดรัเบิดตัดเส้นเอ็นแขนซ้าย (ดูรายละเอียด)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น