เกี่ยวกับ HDO THAILAND

HDO THAILAND  ย่อมาจาก  Humanitarian Demining Operations in Thailand  หมายถึง การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย  คำๆ นี้ ไม่ทราบถูกนำมาใช้เมื่อใด สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วย “การห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา”  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2540 ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา และประเทศไทยได้ส่งมอบสัตยาบรรณสารแก่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2541 ส่งผลให้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2542 เป็นต้นมา

จากการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง พบว่าเมื่อประมาณปี พ.ศ.2544 ทาง United States Humanitarian Demining Program (USHDP) Thailand ได้มอบหมายให้ทางนาวิกโธยินของกองทัพสหรัฐอเมริกา (US MARINE) เข้ามาสอนการเก็บกู้และการกวาดล้างทุ่นระเบิดให้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในประเทศไทย ตามอนุสัญญาออตตาวาดังกล่าว ที่ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด โรงเรียนทหารช่าง ที่ จ.ราชบุรี ทาง  USHDP จึงเริ่มนำคำว่า "HDO THAILAND"  มาใช้  สังเกตุได้จากวารสาร HDO THAILAND ตามภาพด้านบน ซึ่งสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย USHDP Thailand

ป้ายแจ้งเตือนอันตรายจากทุ่นระเบิดสมัยนั้น ด้านบนจะเป็นคำว่า HDO-THAILAND ตรงกลางเป็นรูปหัวกระโหลกไขว้กากบาทด้วยท่อนกระดูก ด้านล่างเป็นคำว่า DANGER!! MINES!!  ข้างใต้เป็นคำว่า อันตรายวัตถุระเบิด! โดยทั้งหมดเป็นอักษรสีขาว บนพื้นสีแดง ตามภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง


ต่อมาผมได้พบกับนายตรีภพ ตรีมรรคา  ผู้จัดการฝ่ายสนามของ APOPO-PRO นายตรีภพฯ ได้มอบตราอาร์มเครื่องหมายของ HDO THAILAND ให้ผม ซึ่งผมสอบถามว่าเป็นตราอย่างเป็นทางการหรือไม่ นายตรีภพฯ บอกว่าไม่ใช่ เป็นตราที่เขาคิดขึ้นเองในสมัยก่อน  ซึ่งเขาเก็บเอาไว้ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึง HDO THAILAND แล้ว 
  
ผมเล็งเห็นคำว่า "HDO THAILAND" นั้นมีความหมายยิ่งใหญ่มาก มันหมายถึงการปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทยเลยทีเดียว การปฏฺิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทุก NGO ทุกองคาพยพใดๆ ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแล้วถือว่า มีสถานะเป็น HDO THAILAND ทั้งสิ้น

หน่วยงานที่ถือเป็น  HDO THAILAND ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC), หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม (Humanitarian Mine  Action  Unit : HMAU) ศูนย์ฝึกแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว,  ศูนย์ฝึกตรวจค้นและทำลายทุ่นระบิด, ศูนย์ฝึกสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึง หน่วยปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษย์ธรรมที่เป็น NGO , หน่วยงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, หน่วยงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, หน่วยงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและฝึกอาชีพคนพิการ อีกทั้งบรรดามูลนิธิหรือสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เหล่านี้ ถือเป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็น  HDO THAILAND  ทั้งสิ้น

ผมมีความตั้งใจที่จะรื้อฟื้นคำว่า HDO THAILAND ขึ้นมา เพื่อจะได้ให้ทุกหน่วยงาน ทุกสถาบัน ทุกองค์กร ทุก NGO  ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ได้ประสานสัมพันธ์กัน และมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะยังผลให้การปฏิบัติงานทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้

ตราสัญลักษณ์ HDO THAILAND ที่ออกแบบไว้ตามภาพด้านล่างนี้   ผมอยากให้ใครก็ตามที่มีสถานะเป็น HDO THAILAND ได้ติดโดยพร้อมเพรียงกันที่บริเวณชุดปฏฺิบัติงานของแต่ละองค์กร ตรงไหนก็ได้ที่เห็นเหมาะสม  เมื่อคนที่พบเห็นพวกเราก็จะได้ทราบว่า พวกเรากำลังทำงานอะไรเพื่อประเทศไทย  นอกจากนั้นยังเป็นสัญญลักษณ์บอกฝ่ายสำหรับพวกเรา ยามเมื่อพวกเราพบกัน นั่นหมายถึง เราเป็นพวกเดียวกัน อันจะทำให้การประสานงานกันด้านต่างๆ เป็นไปอย่างใกล้ชิด ราบรื่น เป็นพี่เป็นน้อง และมีความเอื้ออาทรต่อกัน....

"เพราะพวกเรา คือ พวกเดียวกัน"

        
***************************
พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์
หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล 
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
1 ต.ค.2557

อ่านเพิ่มเติม : กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น