บัญชีเงินกองทุน HDO THAILAND

บัญชีเงินกองทุน HDO THAILAND 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด
(สรุป ณ วันที่ 28 เม.ย.2558)

รายรับ
1.รายได้จากการจำหน่ายอาร์ม         31,191 บาท

2.รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์    3,560  บาท
3.เงินบริจาค                                  35,970  บาท (ดูรายละเอียด)
รวมรายรับ  70,721 บาท


รายจ่าย
1.ต้นทุนจัดทำอาร์ม                        18,620  บาท
2.ต้นทุนจัดทำสติ๊กเกอร์                    1,540  บาท
3.ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์                            50  บาท
4.ค่าจัดทำกล่องรับบริจาค                    513  บาท
5.จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด 16,980 บาท (ดูรายละเอียด)
รวมรายจ่าย 37,703 บาท

คงเหลือเงิน  33,018 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น