ข่าวประชาสัมพันธ์


 • มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (Peace Road Organization : PRO) ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการชื่อว่า "ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์"  (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects : GGP) เริ่มตั้งแต่ 16 ก.พ.2558 เป็นเวลา 1 ปี ชื่อโครงการที่ได้รับ "การสำรวจพื้นที่ทุ่นระเบิดเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิด อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี" (NEW!)
 • สั่งซื้ออาร์ม HDO (ราคา 120 บาท) และสติ๊กเกอร์ HDO (ราคา 20 บาท) ได้ที่ 
  • จ.ส.อ.วราวุฒิ ประสานสิน (HDO กอล์ฟ) โทร.086-395-3956
  • พ.จ.อ.(หญิง) อัครารักษ์ ธรานิศร (HDO มด) โทร.091-874-6188
 • กำหนดการ Mobile Training แก่ นปท.ต่างๆ ดังนี้
  • 13-17 ต.ค.2557 นปท.3 จ.ศรีสะเกษ
  • 20-24 ต.ค.2557 นปท.1 จ.สระแก้ว
  • 27-31 ต.ค.2557 นปท.4 จ.เพชรบูรณ์
  • 3-7 พ.ย.2557 นปท.2/นปท.ทร. จ.จันทบุรี
 • กำหนดการปฐมนิเทศให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน ศทช.ศบท.ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 29-31 ต.ค.2557 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีกำลังพลเข้าร่วมจำนวน 80 คน
 • กำหนดเปิดหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัข ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 6 พ.ย.-10 ธ.ค.2557 (35 วัน) ณ ศสท.ศทช.อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ผู้เข้ารับการศึกษา ผู้บังคับสุนัข จาก นปท.1-4 จำนวน 12 คน สุนัข 12 ตัว
 • กำหนดเปิดหลักสูตรแจ้งเตือนให้ความรู้และหาข่าว ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25 ก.พ.-31 มี.ค.2558 (35 วัน) ณ ศจร.ศทช.อ.เมือง จ.ลพบุรี ผู้เข้ารับการศึกษา กำลังพลจาก นปท.1-4  ที่จะปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 24 คน
 • กำหนดเปิดหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 22 เม.ย.-16 มิ.ย.2558 (56 วัน) ณ ศตท.ศทช.อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้เข้ารับการศึกษา นปท.1-4 จำนวน 40 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น