วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

จิตอาสา ทำขาเทียม

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2558 คณะกรรมการติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์บริการขาเทียม" อบต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตขาเทียม และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการให้บริการ พวกเราได้พบกับผู้พิการจากการเหยียบทุ่นระเบิดที่เป็นจิตอาสา 2 คน คือ นายใส ละเม็ก อายุ 42 ปี และ นายรัส สุทะนัง อายุ 45 ปี ทั้ง 2 คนเป็นเจ้าหน้าที่ผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ ที่มาขอใช้บริการ (ฟรี ครับ ผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)  ทั้ง 2 คน เป็นลูกจ้างรายปี ของ อบต.โดมประดิษฐ์ เขาเล่าถึงการทำงานของเขาว่า "ถึงแม้เงินค่าตอบแทนจะไม่มาก แต่เขาทั้งสองดีใจ ที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการด้วยกัน ใครจะรู้เรื่องขาเทียมได้ดีเท่าคนพิการว่า เวลาใส่แล้วมันเจ็บหรือไม่เจ็บ นอกจากผู้พิการด้วยกันเอง"เขาทั้งสองคน ได้รับการอบรมการทำขาเทียมจาก "มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ที่ จ.เชียงใหม่ และเริ่มทำขาเทียมให้คนพิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน พวกเราได้มอบเข้มกลัด "Lend Your Leg" เพื่อขอบคุณในจิตอาสาของทั้งสองคนไว้เพื่อเป็นกำลังใจด้วย 


และในโอกาสนี้ "กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด"  ได้มอบพัดลมตั้งพื้น 2 ตัว มูลค่า 1,600 บาท ไว้สำหรับให้การบริการแก่ผู้พิการที่มาใช้บริการอีกด้วย (ไม่น่าเชื่อครับ ว่าที่ศูนย์บริการฯ แห่งนี้ไม่มีพัดลมแม้สักตัวเดียว อากาศยามกลางวันก็ร้อนอบอ้าว) นอกจากนั้นยังได้มอบเงินสดไว้สำหรับใช้จ่ายยามจำเป็นในครอบครัวให้อีกคนละ 500 บาท รวม 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

*********************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น