วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

ทำลายทุ่นระเบิด วันทุ่นระเบิดสากล 2015ทำลายทุ่นระเบิด วันทุ่นระเบิดสากล 4 เม.ย.2558 โดย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (HMAU#3) และสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น