วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

TDA บริจาคเงินเข้ากองทุน HDO


เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2558  นายอมรชัย ศิริไสย์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (TDA)/ผู้จัดการโครงการ MRCT  พร้อมคณะ ได้มอบรายได้จากการจัดจำหน่ายเสื้อโปโล SMART TDA จำนวน 11 ตัว จำนวนเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท บริจาคเข้า "กองทุน HDO THAILAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" (HDOF for VA)  ณ ห้องทำงานส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ โดยมี พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ หัวหน้าส่วนประสานการปฏิบัติและประเมินผล เป็นผู้รับมอบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น