วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

POM2 กิจกรรมนักศึกษาญี่ปุ่นที่คนไทยควรรู้


POM²  ย่อมาจาก The Problem of mines is the Problem of mine พอจะแปลเป็นไทยได้ว่า "ปัญหาทุ่นระเบิดคือปัญหาของฉัน"

POM² เป็นกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาญี่ปุ่น  องค์กรนักศึกษาเหล่านี้ "ขายสติ๊กเกอร์"  เพื่อนำเงินรายได้มาสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย ครั้งแรกเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2546 โดยนักศึกษากลุ่มหนึ่งในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยเคโอโชนัน วิทยาเขตฟูจิซาวา (Keio University Shonan Fujisawa Campus) ตอนนี้ POM² มีสถานะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ( The nonprofit organization : NPO) ภายใต้โครงการเพื่อสังคมของญี่ปุ่น (Socio Project bureau (Japanese))

แคมเปญ "กวาดล้างพื้นที่ทุ่นระเบิดด้วยสติ๊กเกอร์" 
POM² มีความประสงค์อยากจะช่วยทำการกวาดล้างพื้นที่สนามทุ่นระเบิดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความสันติสุข โดยการบริจาคเงินกำไรจากการขายสติ๊กเกอร์ให้ มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (Peace Road Organization) ซึ่งเป็น NGO ของไทยที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย ใช้เป็นทุนในการปฏิบัติงาน สติ๊กเกอร์ที่ขายราคาแผ่นละ 300 เยน (ประมาณ 82 บาท) สามารถนำไปติดสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ กระเป๋าเดินทาง ยานพาหนะ เป็นต้น  


เงินที่ได้จากขายสติ๊กเกอร์จำนวน 1 แผ่นราคา 300 เยน จะถูกบริจาคให้ PRO จำนวน 200 เยน ส่วนอีก 100 เยน จะเป็นค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และค่าดำเนินงานของ POM²  และที่สติ๊กเกอร์แต่ละแผ่นจะมีหมายเลขกำกับโดยชัดเจน  เพื่อให้ผู้ที่ซื้อสติ๊กเกอร์สบายใจได้ว่า เงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้บริจาคเพื่อการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจริงPOM² บอกว่า เงิน 100 เยน  (ประมาณ 28 บาท) สามารถใช้กวาดล้างพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศไทยได้ 1 ตร.ม. ดังนั้น สติ๊กเกอร์จำนวน 1 แผ่น ที่ผู้บริจาคซื้อ จะสามารถช่วยกวาดล้างพื้นที่ทุ่นระเบิดในประเทศไทยได้ จำนวน 2 ตร.ม. (200 เยน/56 บาท) 

ผู้แทนนักศึกษา POM² ส่วนหนึ่งได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่น มาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย (HDO IN THAILAND) ของมูลนิธิ  PRO พร้อมนำเงินรายได้จากการขายสติ๊กเกอร์มาบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนดำเนินการและร่วมทำกิจกรรมดีกับเด็กๆ ไทยในชนบทเป็นประจำทุกปี..เมื่อมีโอกาส  

ผู้แทนนักศึกษากลุ่ม POM2 เยี่ยมชมงานเก็บกู้ทุ่นระเบิด
เพื่มนุษยธรรมในประเทศไทย พร้อมนำเงินกำไรจากการขายสติ๊กเกอร์
มาบริจาคให้แก่มูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ (PRO)
ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนไทยในชนบท

นี่คือตัวอย่างกิจกรรมที่ดีๆ ของนักศึกษาญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทย  เพื่อให้พื้นที่ของประเทศไทยปลอดภัยจากทุ่นระเบิด  ซึ่งหลายคน อาจไม่เคยรู้  เงินที่จำหน่ายสติ๊กเกอร์แต่ละแผ่น แม้จะได้ไม่มากนัก  แต่ก็เป็นน้ำใจที่คนไทยอย่างเราควรระลึกถึงและจดจำ ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ขอชื่นชมสรรเสริญ นักศึกษา POM² กลุ่มนี้ด้วยความจริงใจ

ด้วยจิตคารวะ

อ่านเพิ่มเติม http://www.jirai.org/

*********************************
พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ : 19 ก.พ.2558

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น