วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขาเทียมทำเอง

ขาเทียมประดิษฐ์ คือขาเทียมที่ราษฎรผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด/กับระเบิดได้ทำขึ้นมาเองเนื่องจากขาดโอกาสในการรักษาและเข้ารับขาเทียมจากทางโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน แนะนำทำให้ไม่รู้จักสถานที่บริการและอีกทั้งยังขาดทุนทรัพย์ในการใช้จ่ายต่างๆ ค่าเดินทางงานพาหนะ ค่าที่พัก รวมทั้งค่าอาหาร  และผู้ประสบภัยบางส่วนเป็นราษฎรไม่มีบัตรประชาชนสัญชาติไทย ใช้บัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติ ทำให้ไม่สามารถเดินทางมารับบริการจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนบรมราชชนนี  ผู้ประสบภัยจึงคิดค้นประดิษฐ์เท้าเทียม/ขาเทียม ขึ้นใช้เอง ซึ่งไม่ได้มาตรฐานเมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง จะส่งผลให้กระดูกผิดรูป กล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานผิดไปส่งผลให้พิการเพิ่มขึ้นและอันตรายจากการเคลื่อนที่ในระยะเวลานานซึ่งเป็นผลเสียแก่ผู้พิการทางมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนบรมราชชนนี ได้เก็บตัวอย่างเท้าเทียม ,ฝ่าเท้าเทียม/ขาเทียม ที่ประดิษฐ์เองของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด เพื่อไว้เป็นข้อมูลศึกษา โดยมีทั้งขาขาดท่อนล่าง, ท่อนบน และบริเวณข้อเท้า  ดังภาพที่นำเสนอ สำหรับวัสดุที่นำมาใช้ประดิษฐ์นั้น สามารถหาได้ง่ายตาม ชุมชน หมู่บ้าน ของผู้ประสบภัย เช่น ไม้, ไม้ไผ่, เหล็ก, ท่อพีวีซี, ลวด, ตะปู เป็นต้น


ที่มาของภาพ : มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น